در 45 کیلومتری بیرجند در روستای شهرستانک از توابع روستای گل و فریز چشمه آبترشی در حال جوشیدن می باشد که در کنار اینکه زیبایی خاصی به منطقه داده است گردشگران می توانند از خواص درمانی آن نیز بهرمند گردند.

این چشمه آب معدنی به مدت 10 سال خشک شده بود که به تازگی و به لطف تلاش دوستان اداره جهاد کشاورزی مجدد احیا شده و هم کشاورزان روستا از آب آن استفاده می کنند و هم گردشگران مجدد می توانند جهت تفریح و استفاده از خواص درمانی آن به آنجا مراجعه کنند.

این جاذبه دیدنی نزدیک را از دست ندهید : روستای گل خوسف

 

آب ترش روستای شهرستانک

لازم به ذکر است که روستای شهرستانک با وجود خشک سالی های متوالی هنوز زنده بوده و طبیعت بسیار بکری برای گذران آخر هفته خانواده ها می باشد.