تهران به عنوان پایتخت ایران بسیاری از ادارات مهم را در خود جای داده است و از این روی ممکن است که هر شخص فرهنگی برای گردش و یا انجام دادن کارهای اداری به این شهر سفر داشته باشد. از این روی توصیه می شود که نسبت به رزرو اینترنتی این خانه معلم که برای خانواده ها طراحی شده است اقدام نمایند. به طور کلی می توان گفت که ستاد اسکان فرهنگیان بهمن تهران می تواند گزینه ای مناسب برای تمامی کسانی باشد که نیاز به یک محیط آرام دارند.