plane car building loader animation

مشاهیر بیرجند

divider image
شاعر حکیم - ادیب سیاست‌مدار | سلطان محمود غزنوی

قسیم بن ابراهیم بن منصور از بزرگان قائنات و مشهور به بزرگمهر و یا بوذرجمهر قائنی می باشد، وی در دربار سلطان مسعود غزنوی خدمت می کرده و شاعر، حکیم و سیاست مدار قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هـ.ق است

دکترای جغرافیا |

دکتر محمدحسن گنجی که پدر علم جغرافی است در سال 1291 در شهرستان بیرجند چشم به جهان گشود. ابوتراب مدتها نایب الحکومه شهر قاین بود ‎افراد خانواده وی در خدمت امرای قاینات (بیرجند) یعنی ‏خاندان علم بودند و پدرش به‎ ‎کشاورزی و دامپروری اشتغال داشت