plane car building loader animation

روستاهای اطراف ترکمن

divider image
استان گلستان _ بندر ترکمن

اسکه بندر ترکمن در اطراف شهرستان بندر ترکمن قرار دارد. اسکه بندر ترکمن یکی از جاذبه های زیبا و دیدنی شهرستان بندر ترکمن است. این اسکه دارای یک بازارچه است که می تواند صنایع دستی آن شهر را در این بازارچه مشاهد کرد. مشاهد دریا موقع غروب از روی این اسکه خیلی زیبا است.