header
روستای فیلبند یا سنگ چال مازندران

روستای فیلبند یا سنگ چال مازندران

روستای فیلبند (یا سنگ چال) مسیری کوهستانی دارد و البته آسفالت که این جاده دیدنی و زیبایی های بسیاری دارد با پیچ و خم های بسیار.در جاده فیلبند چشمه ها کوچک و بزرگ و درخت های استواری در میان دشت می بینید که به زیبایی های این جاده افزوده است. چشمه لار,یک از معروفترین این چشمه هایی است که در طول مسیر مشاهده می شود که باید با کمک از اهالی آن منطقه محل دقیق آن را پیدا کرد. روستایی بر فراز ابرها این روستا از توابع دهستان خوشرود می باشد کهییلاق اها...

روستای فیلبند کجاست؟

روستای فیلبند؛روستایی رویایی در چند قدمی تهران روستای فیلبند (یا سنگ چال) مسیری کوهستانی دارد و البته آسفالت که این جاده دیدنی و زیبایی های بسیاری دارد با پیچ و خم های بسیار.در جاده فیلبند چشمه ها کوچک و بزرگ و درخت های استواری در میان دشت می بینید که به زیبایی های این جاده افزوده است. چشمه لار,یک از معروفترین این چشمه هایی است که در طول مسیر مشاهده می شود که باید با کمک از اهالی آن منطقه محل دقیق آن را پیدا کرد. فیلبند نمونه کوچکی از جاذبه...