plane car building loader animation

روستاهای اطراف اراک

divider image
روستا هزاوه در استان مرکزی و در 18 کیلومتری غرب شهرستان اراک و در 25 کیلومتری فرهمین واقع شده است

روستای پنج هزار ساله هزاوه بزرگترین تولیدکننده انگور در سطح کشور، آدرس و مشخصات کامل روستای هزاوه