plane car building loader animation

جاهای دیدنی دلیجان

divider image
در استان مرکزی سد پانزده خرداد است که در 5کیلومتری شمال شرقی شهرستان دلیجان واقع شده است

سد پانزده خرداد تامین کننده آب شهرستان دلیجان و محلات

غار زیبای چال نخجیر در استان مرکزی در کنار راه دلیجان به نراق در دامنه کوه تخت کوه قرار دارد.

غار چال نخجیر از غارهای آهکی و زنده جهان واقع در استان مرکزی است که در راه دلیجان به نراق، در منطقه چال نخجیر قرار دارد. این غار دارای قدمتی ۷۰ میلیون ساله استو همچنین متعلق به دوره سوم زمین شناسی می باشد.