header
پارک گردشگری بابا امان

پارک گردشگری بابا امان

یکی از قدیمی ترین پارک های گردشگری در ایران که همه ساله میزبان میلیونها مسافر و زائر حرم مقدس رضوی است پارک بابا امان می باشد . بهترین زمان برای بازدید از این پارک تابستان و بهار می باشد که در این ایام مسافران می توانند شب های دل انگیز و هوای لطیفی رابه سبب وجود چهار هزار اصله درخت از جمله زبان گنجشک، بوته های تمشک وحشی، چنار (که طول عمر برخی از آنها به400 سال می رسد )، زالزالک، اقاقیا و زرد آلو تجربه کنند. یکی از جاذبه های طبیعی که بر زیبایی این...

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان

از آثار مجموعه دوره قاجار در شهر بجنورد می توان به مجموعه سبز میدان اشاره کرد.در این مجموعه یک کاروانسرا،حمام، راسته بازارو چند قهوه خانه و حجره به چشم می خورد. طرح کلی کاراوان سرایی که در این مجموعه قرار دارد از یک میانسرا گرفته شده،این کاروانسرا باپشت بغل قوس ها به نحو آجر چینی خفته راسته و آجر های قالبی برجسته منقش شده است. این کاروان سرا که به کاروانسرای سردار مفخم معروف می باشد ، به دستور یار محمد خان شادلو (سردار مفخم) برای اسکان مهما...