header
قلعه بابک، قلعه ای افسانه ای در بهشت ارسباران

قلعه بابک، قلعه ای افسانه ای در بهشت ارسباران

بر بلندای کوه جمهور در شهرستان زیباو بسیار سرسبز کلیبر و در سه کیلومتری شهر کلیبر قلعه ای قرار دارد که از سه طرف مشرف به دره های عمیق است و تنها راه روردی آن نیز آنقدر پیچیده و صعب العبور است که قلعه را دست نیافتنی می نماید. این قلعه که در بین مردم به قلعه بابک شهره است در طول تاریخ به قلعه بذ نیز شهره بوده و قلعه جمهور نیز نامیده می شود. کاوش های باستان شناسی و معماری بکار برده شده در ساخت قلعه نشان می دهد که بنای اولیه قلعه متعلق به دوران اشکان...