plane car building loader animation

جاهای تاریخی همدان

divider image
همدان مرکز شهر ابتدای خیابان شریعتی

آرامگاه استر و مردخای ، بعد از بیت المقدس دومین زیارتگاه یهودیان در ایران و جهان است.