plane car building loader animation

جاهای تاریخی لالی

divider image
خوزستان - 35 کیلومتری شهر لالی

غار پبده با آثاری که به جا مانده، تمدن و سکونتگاه انسان های اولیه با قدمت ۱۷ هزار سال پیش را بیان میکند . در این غار میتوان چگونگی زندگی انسان های اولیه را به خوبی درک و مشاهده نمود.