plane car building loader animation

جاهای تاریخی بردسیر

divider image
مرکز شهر بردسیر و روبروی مسجد جامع

ارگ تاریخی بردسیر از جاذبه های ارزشمند شهرستان بردسیر استان کرمان میباشد که در مرکز این شهر قرار گرفته است.

13 کیلومتری جنوب شهرستان بردسیر

روستای هدف گردشگری بیدخوان بردسیر با جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان و با مزارع کشاورزی صنعتی و جاذبه های گردشگری در حدود فاصله 13 کیلومتری شهرستان بردسیر قرار گرفته است.