plane car building loader animation

جاذبه های طبیعی گرگان

divider image
استان گلستان _ گرگان _ روستای زیارت

مجموعه آبشارهای دو قلوی زیارت یکی از آبشار های باشکوه استان گلستان می باشد. این مجموعه آبشارها در نزدیکی روستای زیارت قرار گرفته است و یکی دیگر از آبشارهای خزه ای استان گلستان بشمار می رود. برای رسیدن به روستای زیارت باید از پارک جنگلی ناهار خوران فاصله گرفته و به داخل روستا رفت و از داخل روستا به آبشارهای دو قلوی زیارت قابلیت دسترسی را داشت.