header
تفرجگاه تخت شاه

تفرجگاه تخت شاه

یافتن دره ای در ارتفاعات همان اندازه که هیجان انگیز است از سختی و مسیر ناهموار هم برخوردار است. رشته کوه های زاگرس که به آلپ ایران شهره است این دره ی تاریخی را در میان یکی از کوه های خود جای داده است. کوه گرین که خود از زیبایی های این منطقه محسوب می شود با وجود این دره به یکی از تفرجگاه های بی نظیری در طول تاریخ تبدیل شده است . دره ی کهمان که به تفرجگاه تخت شاه ملقب است از جاذبه های زیبای استان لرستان است که در 6 کیلومتری شمال دهستان قلعه مظ...

رودخانه کهمان الشتر

رودخانه کهمان الشتر

یکی دیگر از جاذبه های استان لرستان رودخانه کهمان است که در 15 کیلومتری شمال الشتر واقع شده است .این رود که از جاهای دیدنی سلسله می باشد،نسبت به تمام رودخانه های استان لرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است نام این رودخانه که یکی از جاذبه های طبیعی سلسله می باشد،برگرفته از دره ای بسیار زیبا می باشد. دره ی کهمان که به دره ی تخت شاه شهره است یکی از منابع اصلی تامین کننده ی آب رودخانه ی کهمان است. کهمان از دو واژه ی کی و امان تشکیل شده است که به معنی م...

سراب زز

سراب زز

در میان همه ی جاذبه های تاریخی و طبیعی که در تمام جهان می توان از دیدن آن ها به آرامش رسید و روح خسته ی خود را از شلوغی شهر دور کرد تا جانی دوباره گیرد و گاهاً از گذر زمان و حوادث آن به خود و گذشتگان افتخار کنیم و در بین تمام اتفاق های افتاده افسوس از دست دادن انسان های بزرگ را خورد دیدن مناظر طبیعی که نظیر آن را در کمترجاییبتوان یافت از شگفتی و هیجان خاصی برخوردار است. این گونه مکان ها حس غروری که از زیبایی و تمدن نشات می گیرد به آدمی میدهد.سراب...