header
منطقه شکار ممنوع کمرسرخ، معدن داروهای گیاهی

منطقه شکار ممنوع کمرسرخ، معدن داروهای گیاهی

منطقه گردشگری کمر سرخ در شهرستان سرایان واقع در خراسان جنوبی می باشد.منطقه کمر سرخطبیعت بسیار زیبا و حیات وحش گوناگونی دارد.علاوه بر آن به دلیلمنحصر به فرد بودن این منطقه گیاهان دارویی زیاد و گونه های جانوری متنوعیوجود دارد.درخچه های موجود در دامنهکوه های کمر سرخبهزیبایی و شگفتی آن افزوده و سبب شده است که بیشتر مورد توجه گردشگرانقرار بگیرد. منطقه کمر سرخ از نظر آب و هوایی بسیار مطلوب و منطقه حاصلخیز و پر ابی است.دو رشته کوه در این جا وجود دارد...

آبشار دره سبزرود

آبشار دره سبزرود

آبشارهای دره سبزرود سرایان یکی از جاذبه هایبسیار دیدنی و ییلاقی است که در 35 کیلومتری شمال شهرستان سرایان قرار دارد. این آبشارهابرای کوهپیمایی و صخره نوردی مکان مناسبی محسوب می شوند. برای دیدن از ابشار دره سبز باید چند روستا را پشت سر بگذرانیم. یکی از این روستا ها به نام کریمو که اخرین روستا محسوب می شود.طی مسیرمنظره کوهی با صخره هایی که رنگ انها سفید و بسیاربلند می باشد مسیر حرکت را مشخص می کند. این مسیر در کنار رود خانه ای قرار گرفته که به یک س...

روستای کریمو

روستای کریمو

روستای کریمو از نقاط ییلاقی و کوهستانی شهرستان سرایان است که با برخورداری از مواهب زیبای طبیعی، مناظر و چشماندازهای کمنظیر، آبوهوای بسیار مطلوب و قابلیتهای فراوان گردشگری چشم هر رهگذری را نوازش میدهد و بهسوی خود جلب میکند. موقعیت خاص جغرافیایی و همجواری با شهر زیارتی سیاحتی کاخک هم به اهمیت گردشگری و جاذبههای سیاحتی-زیارتی منطقه افزوده است. چشماندازهای این روستا آنقدر فراوان است که به هر جا و نقطهای از آنکه نگاه کنیم زیبایی خودنمایی میکند و جایجا...

غار بتو

غار بتو

غار بتو یکی از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی است کهدر نزدیکی روستای چرمه در 12 کیلومتری مرکز شهر سرایان واقع شده است. قندیلهای زیبای آهکی به اشکال مختلف، حوضچههای آب معدنی، بلورهای زیبای کوارتز و کلسیت از شگفتیهای داخل غار میباشند. پس از دهانه غار یک محوطه 50 متری قرار دارد که در انتهای آن چاهی به عمق حدوداً 25 متر به خوبی قابل رؤیت است. این غار دارای دو دهانه میباشد. دهانه ورودی اژدها نامیده میشود و دهانه خروجی که بسیار مخوف و عظیم است، بتو نام...

کویر سه قلعه سرایان

کویر سه قلعه سرایان

کویر سه قلعه یکی از منحصر به فردترین کویرهای شرق کشور و از جمله جاهای دیدنی سرایاناست که جاذبهها و زیبایی این منطقه گردشگران فراوانی را از مناطق و کشورهای مختلف به خود جلب کرده است کویر سه قلعه کجاست؟ خراسان جنوبی جاذبههای گردشگری متنوع و بسیاری دارد و کویر در خراسان جنوبی یکی از مهمترین و بهترین قابلیتهایی است که میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و فعال کردن جوامع محلی کمک شایانی داشته باشد. کویر سه قلعه یکی از جاذبه های طبیعی سرایان است که ب...

دق سرایان

دق سرایان

دق سرایان یا رباط سرایان یکی از جاذبه های گردشگری شهر سرایان در استان خراسان جنوبی است که درجنوب غربی شهر سرایانقرار دارد. دق سرایان به شکل بیضی استو شامل اراضی مسطح و پست با کمی تقعر است و همچنیندارای خاکهای بسیار عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین میباشد که مرکز آن فاقد پوشش گیاهی بوده و در اطراف آنها گیاهان شورپسند با نیاز آبی بالاتر مشاهده میگردند. در حاشیه شرقی کویر تپههای ماسهای و ریگزارها قرار گرفتهاند. در قسمت جنوبی کویر، بسترهای نمکی ود...

روستای گستج

روستای گستج

روستای گستج یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی است که دردهستان باغستاناز توابع بخش مرکزیشهرستان فردوسواقع شدهاست. این روستا در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهرفردوسواقع شده و آب و هوایی ییلاقی دارد. آب روستا از قنات تامین می شود. شغل اکثر مردم کشاورزی و در کنار آن دامداری است. زنان روستا نیز در کنار مردان اضافه برکار خانه داری و تربیت فرزندان، در کار قالی بافی و کشاورزی، مردان را یاری می رسانند. محصول عمده روستای گستج زعفران و محصولات باغی از قبل:...