plane car building loader animation

اماکن مذهبی گناباد

divider image
خراسان رضوی-گناباد-امامزاده احمد بیمرغ

امامزاده احمد بی موسی الکاظم است که در شرق شهرستان گناباد در روستای بیمرغ میباشد و فاصله ان تا مرکز شهر گناباد حدود 35 کیلومتر میباشد

اینترنت : ندارد
فضای بازی کودکان : دارد
خراسان رضوی-گناباد-مسجد جامع

یکی از بنا های تاریخی خراسان رضوی که هشت قرن قدمت دارد و جود کتیبه کوفی و اجر کاری بر زیبایی این بنا افزوده است در ابن بنا بر اطراف ایوان ها قبله مشخص شده است

اینترنت : پولی
پارکینگ : دارد
فضای بازی کودکان : دارد
نمازخانه : دارد
خراسان رضوی-کاخک-امامزاده سلطان محمد عابد

این امامزاده در شرق شهرستان کاخک قرار دارد و ایشان برادر بزگوار امام رضا هستند صحن ان بلند و ارضی ان گود است و افراد انجا ارادت خاصی به این امامزاده داردند

پارکینگ : رایگان
فضای بازی کودکان : دارد