header
مسجد جامع دزک (سراوان)

مسجد جامع دزک (سراوان)

دزک نام روستایی زیبای باستانی و گردشگری در سه کیلومتری شرق سراوان است. مسجد جامع دزک از کهن ترین مسجد های بلوچستان است که قدمت آن به قرون اولیه اسلام بر میگردد. این اثر باستانی که تا سال 1307 تنها مسجد جامع در سراوان و اطراف بوده و همه مردم برای ادای فریضه الهی نماز جمعه (حتی از روز قبل) خود را به آنجا میرساندند.در سال 1377 به ثبت ملی با شماره 2012 رسیده است. این مسجد در سال 1377 به ثبت ملی با شماره2012 رسیده استتاریخ ساخت و بنای این مسجد باست...