یکی از چشمه‌های معروف کشور می‌باشد. عمق این چشمه 4 تا 5 متر در این چشمه که خود درمکانبی بکر و جالب قرارا گرفته است بسیار دیدنی است برای افرادی که میخواهند از ان دیدن کنند  از این رو آب آن دارای درجه سختی بیشتری نسبت به دیگر چشمه‌های موجود در اطراف مشهد می‌باشد. در دوره‌های مختلف اطراف این چشمه با دیوار و حصار، محصور شد.

در این مکان میتوان در بسیار از مواقع در برخورد با این چشمه ها را دید و در این چشمه یک نوع چشمه اهکی استت و برای ابدهی مناسب است.