یکی ا زمناطق جالب در شهرستان و استان سمنان بشمار میرود و در شمال واقع است و چشمه های این منطقه یکی از چشمه های بی نظیر  در سطح کشور بشمار میرود این چشمه ها دارای گواراترین اب ها هستند و از نظر پوشش گیاهی این منطقه گیاهان داروی بسیاری در این منطقه رویش دارند و ازجمله ی ان میتوان به اویشن و کلپوره اشاره داشت به دلیل وجود شمه های اب سرد این منطقه همواره مکان رفت و امد عشایران عزیز بوده است در انتهای جنوبی ان ابشاری بسیار بزرگ بر زیبایی این منطقه افزوده است.