قلعه صعلوک در جبه جنوبی ارتفاعات سالوک واقع شده که قدمت آن به قرون 6-7 هجری می رسد و در بسیاری از کتب مورخان از آن یاد کرده اند . این قلعه از لحاظ استراتژیک از اهمیت زیادی بر خوردار است چرا که در فراز یک صخره منفرد واقع شده است با کوه های منفرد و با دیوار هایی خاص که دارای پرتگاه های خطر ناک برای متجاوزان به این قلعه می باشد که تسخیر آن را برای متجاوزان به شدت سخت و دشوار میکند تا جایی که میتوان ادعا کرد که از امنیت بالایی در زمان خودش دارا بوده است .

در داخل دژ قلعه دارای بقایای خدمات رفاهی که آن زمان ساخته شده می باشد از جمله انبار آذوقه و غلات، حمام، آسیاب، زندان و محل سکونت فرمانده قلعه و افراد دیگر وجود دارد که روی هم رفته مساحت قلعه را به بیش از یک هکتار می رساند.

این قلعه بسیار وسیع و صعب العبور و می توان آن را عضو یکی از برجسته ترین قلعه های نظامی دوره اسلامی در شمال خراسان دانست .