خسروآباد روستایی در دهستان فراغه است وقلعه ای به همین نام نیز در این روستا قرار دارد. این قلعه تقریبا مساحتی 4000 متری دارد. قلعه با چهار برج در چهار گوشه و حصار هایی بلند محصور گشته است. در فضای داخلی قلعه خانه هایی با مساحت تقریبی 800 متر مربع وجود دارند. از جمله تزئینات قلعه می توان تزئینات برج ها را نام برد

به تازگی قسمت هاییاز قلعه نیز مورد مرمت قرار گرفته اند.

قلعه ی خسروآباد در تاریخ 1387/12/18 با شماره 25360 به ثبت آثار ملی رسیده است.