غار کنه گرم که در زبان ترکی به معنای شکاف یا سوراخ گرم می باشد، به طول 250 وعمق 70 متر در  دامنه ی رشته کوه آلاداغ در 50 کیلومتری غرب بجنورد و در نزدیکی روستای حسن زو واقع شده است. 

این غار دارای استالاگمیت و استالاکتیک و حفره ها و تنوره هایی می باشد که متعلق به دوره سوم زمین شناسی است.

ستون های برج مانند، که بر روی آنها نقوش و تصاویر اعجاب انگیز و تصاویر زیبایی به چشم می خورد، قارچ هایی که پس از باران  سر بیرون می آورند، باله های ماهی ، شمع های بزرگ افروخته  در این غار خود نمایی می کنند.