نام باستانی روستا «آذر» به نام یکی از ماه های سال بوده است اما بعد ها تغییر پیدا کرده است وما امرزوه این روستا را به نام شهرسب می شناسیم. دلیل نامگذاری روستا به این نام به زمانی برمی گردد که در روستا 1000 راس اسب نگهداری می شده و مالکیت آنها نیز برای خوان های روستا بوده است.

در شهرستان ابر کوه نزدیک به 50 قلعه وجود دارد که مهمترین آنها قلعه ی روستای شهرسب است؛ قلعه ای بزرگ و با مساحت بسیار و همچنین سردری بلند و رفیع. قدمت قلعه را می توان به دوران صفویه نسبت داد.

ارگ شهرسب نیز که پس از ارگ بم بزرگترین مجتمع مسکونی در ایران باستان به شمار می رفته است و این نشان کهن بودن روستا است. مصالح به کار رفته برای ساخت این اثر گل، سنگ،آجر پخته، چوب و خشت خام است. مساحت این ارگ 17000 متر مربع است و دارای 16 برج و دو قلعه در مرکز می باشد. ارگ شهرسب نیز یادگاری به جا مانده از دوران صفوی است. امروزه خانه های اهالی روستا در بیرون از قلعه ساخته شده است.

علاوه بر ارگ مسجدی بسیار قدیمی نیز در روستا وجود دارد و از جاذبه های دیدنی این روستا به شمار می رود.