آبشار بیار که به عروس آبشار های  خراسان شمالی مشهور است و در دره بیار واقع شده، از ارتفاعات جنوب روستای بیار سرچشمه گرفته و داری ارتفاع 15 متری وآبی خنک و دلپذیر می باشد. مناظر اطراف این آبشار یکی از فضاهای دیدنی و زیبای منطقه به شمار می رود و همچنین وجود این آبشار باعث ایجاد مناظر جنگلی هم نیز شده.

آبشار بیار به دلیل زلزله هاو بارندگی های اخیر دچار تغییرات و دگرگونی های ظاهری شده و در حال نابودی می باشد. این زلزله و بارندگی های اخیر باعث شده مسیر رسیدن به  این آبشار سخت شده و گردشگران را مجبور کرده که برای مشاهده این آبشار  مسیر خاکی و سختی را پشت سر بگذرانند. 

زلزله ای که در این منطقه رخ داده است همچنین باعث شده تا  گردشگرانی که به این منطقه می آیند به دلیل خرابی راه و صعب العبور بودن راه این آبشار، قبل از دیدن این آبشار مسیر آمده را برگردند.