اب انبار در شهرستان تربت جام  از دیدنی های استان خراسان رضوی است که در روستای لنگرقرار دارد.بر طبق كتيبه موجود و ماده تاريخ مصرع آخر ابيات ،‌بنا در سال 1010 ه ق با تلاش شخصي به نام « فيروز جنگ ابن حسين » از بزرگان دوران شاه عباسي صفوي ساخته شده است . اما ورودي به اوايل دوران معاصر است . در كتيبة زير پوشش ايوان با خط نستعليق برجسته به قلم عليرضا عباسي از خوش نويسان مشهور اين دوره نوشته شده است .

"در زمان شه جهان عباس فخر اولاد سيد كونين
 يكي از بنده گان درگاهش خان فيروز جنگ ابن حسين
ساخت حوضي براي تشنه لبان كه از آن جام يافت زينت و زين
بي تاريخ اين خجسته بنا كه بود آب زندگاني را عين
زد صلا خضر جام كي تشنه « دم آبي بخور بياد حسين"

كتيبه ديگر اين آب انبار اشاره به مرمت آن در دوره ناصر الدين شاه قاجار دارد.  "هو ساعي تعمير جديد و كتبه مرتضي الجامي الاحمدي علي بد الحقير المذنب استاد امام قلي همداني در ابتدا جلوس نصر الدين شاه قاجار 1262 ه ق"

 علاوه بر بناي آب انبار ايوانچه هايي كه در طرفين و فضاهايي كه در بخش فوقاني ايجاد شده محل اقامت مسافران ، ارادتمندان و زائران شيخ جام بوده است . از طرفي بناهاي ساخته شده بر روي آب انبار گويا تا 90 سال پيش به عنوان مكتب خانه مورد استفاده قرار گرفته و از آن به بعد مكاني براي اسكان مدرسين شده است . و در حال حاضر به عنوان مكان اداري ميراث فرهنگي تربت جام شناخته مي شود . امروزه با سلسله تغييراتي كه در فضاي آب انبار به ويژه در مخزن آن صورت گرفته اين مكان تبديل به دفتر توليت مزار شيخ الاسلام احمد جام شده و قسمت پايين آن تبديل به كتابخانه گرديده است.