header

یخدان عباس آباد حاجی

۰ ۲۱۳ ۰ ۰

۴ کیلومتری شرق رفسنجان روستای عباس آباد حاجی


---

یکی از آثار دوره قاجار که در شهر رفسنجان _ روستای عباس آباد حاجی(4 کیلومتری شرق رفسنجان)  قرار دارد یخدان این روستا می باشد .

در ساخت یخدان عباس آباد حاجی از خشت خام، آجر ، کاه گل و قلوه سنگ استفاه شده است و این بنا نیز به دست حاج آق علی زعیم التجار  ساخته شده است .

یکی از دغدغه های  اصلی اهالی مناطق گرم و خشک کشور از قدیم تامین آب برای روز های گرم تابستان بوده است یخچال هایی نیز به همین منظور در شهر گرمی مانند رفسنجان نیز ساخته شده است تا اهالی این مناطق بتوانند در روز های گرم سال آب خنک بنوشند . 

یخدان ها به شکل چاله ساخته می شدند وآبی که در زمستان دراین چاله هاکه 10 تا 15متر عمق دارد یخ زده از زمستان تا آخر تابستان آب مردم این مناطق را تامین می کرده است . حصاری که اطراف این یخدان را گرفته است نیز 12 متر ارتفاع دارد . 

پس از سال ها کنار گذاشتن این اثر باستانی امروزه آقای علی بزرگ که یکی از پیشکسوتان زورخانه ای رفسنجان نیز است این یخدان را به زورخانه ای برای تمرین جوانان روستای عباس آباد حاجی تبدیل کرده است .این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )