یکی از اسرار آمیز ترین مکان های تاریخی استان کرمانشاه گوردخمه ی سه گانه ی اسحاق وند است. این گور دخمه  در 25 کیلومتری جنوب غربی شهرستان هرسین و در شمال شرقی روستای ده نو و در نزدیکی روستای اسحاق وند قرار گرفته است. قرارگرفتن این گوردخمه ها در نزدیکی روستای اسحاق وند سبب شده است تا این گوردخمه ها با نام  اسحاق وند یا سکاوند شهره شوند. اما این گوردخمه های تاریخی در نزد مردم بومی منطقه با نام فرهادتاش نیز شناخته می شوند. گوردخمه های سه گانه تاریخی اسحاق وند که نمونه منحصربفرد و ارزشمندی از  معماری صخره ای در ایران  هستند در سال 1386 هجری شمسی در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده اند.

در مورد تاریخ دقیق ساخت این گوردخمه ها اختلافات بسیاری وجود دارد . برخی این گوردخمه ها را متعلق به دوران حکومت مادها می دانند اما برخی دیگر معتقدند که این گوردخمه متعلق به دوره هخامنشیان است و در دوره حکومت  هخامنشاین برای گئومات مغ  که به  بردیای دروغین شهره بود ساخته شده است. نظریه ساخته شدن این گوردخمه های سه گانه در دوره هخامنشیان طرفداران آنچنانی ندارد اما در این میان برخی دیگر ساخت این گوردخمه ها و تزئینات آن را به دوره سلوکیان نسبت می دهند. با توجه به تمامی نظرات به نظر می رسد احتمال ساخت این مقابر سه گانه در دوره مادها بسیار قوی تر باشد. گوردخمه های سه گاه اسحاق وند در دل یک صخره استوار و در فاصله چند متری از سطح زمین ساخته شده اند. 

در اطراف گوردخمه ها که دارای اندازه های مختلفی هستند قاب بندی های ساده ای به شکل مستطیل حجاری شده است. گوردخمه واقع در سمت راست از باقی گوردخمه ها بزرگ تر است و بالتر از دو گوردخمه دیگر قرار گرفته است و بیش از دو متر عرض دارد. در سمت چپ و اندکی پایین تر نیز گوردخمه دوم قرار دارد که عرض آن نیز 2.10 سامتی متر است. گوردخمه سوم که در میان دو گوردخمه و پایین تر از ان ها قرار دارد نیز بیش از 160 سانتی متر عرض دارد. بر بالای گوردخمه میانی تصویری مردی با لباسی بلند و دستانی که رو به آسمان گشوده شده است به حالت نیم رخ حجاری شده است. در مقابل این مرد یک آتشدان قرار دارد و در کنار این آتشدان تصویر کوچکی از مردی دیگر در حالی که دستانش را بر بالای سر گرفته است حجاتری شده است.