header

کوه های رملی

۰ ۱۱۵ ۰ ۰

جنوب دامغان روستای حسن اباد


---

این جاذبه که یکی از مناطق کویری در ایران ایت برای گردشگران اهمیت بالایی دارد برای گردشگری در این منطقه افراد باید تجهیزات بالایی با خود داشته باشند در این منطقه گردشگران برای اینکه به گردشگری بپردازند باید مسافت بالایی را ی کنند تا به این منطقه ویژه رملی برسند در این منطقه هرساله گردشگران زیادی برای کویر نوردی میایند در جنوب دامغان و روستای حسن اباد و یزدان اباد ایت که در پاییز گردشگران زیادی برای دیدن منطقه عازم این مکان میشوند. در این منطقه برای گردشگران مکان های تدارک دیده شده است.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده