header

چشمه قلقل

۰ ۱۵۷ ۰ ۰

60کیلومتری دامغان


---

چشمه قلقل یکی از جاذبه های استان سمنان است که در 63 کیلومتری این شهرستان واقع است در داخل یک تنگه معروف به دشتبو این مکان بسیار سرسبز و دیدنی است به طوریکه در هر فانیه 45 لیتر این چشمه اب دهی دارد و یکی از جاذبه های است که هر ساله گردشگران زیادی را در خود میپذیرد برای این حاذبه باید گفت که ارزش مند است دیدن ان و گفتنی است که اب این چشمه سرد و گوارااست و در یک منطقه کاملا سرسبز که پوشش گیاهی زیادی دارداین جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده