روستای چاه نوروز در شهرستان قلعه گنج واقع شده است که در نزدیکی آن یک چشمه با خواص درمانی بسیار زیاد وجود دارد و سالانه افراد زیادی به خاطر خواص درمانی آن و با هدف گردشگری سلامت به این چشمه می روند.

چشمه آبگرم مرتفع علی در سمت راست جاده قلعه گنج به منوجان قرار دارد. در مورد آب این چشمه می توان گفت که آبی قلیایی دارد و هدایت الکتریکی آن( EC )، بیش تر از 3000 است. میزان دما یا میزان حرارت این چشمه 29 درجه سانتی گراد با خواص درمانی فراوان می باشد و آب آن در مصارفی از جمله کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

سفر به این روستا و آبتنی در این چشمه بسیار خاطره انگیز بوده و خستگی راه را از تن به در خواهد کرد.