موزه خرمشهر  چهار سالن مقاومت، اشغال، آزادسازی و بازسازی خرمشهر دارد که در هر قسمت بخش هایی از دلاوریهای زمان دفاع مقدس در قالب مجسمه، عکس و.. به تصویر کشیده شده و در این مکان ، آثار باقیمانده از سرداران شهید حماسه مقاومت خرمشهر : محمدعلی جهان‌آرا، بدالرضا موسوی، از فرماندهای سپاه و شهدای ارتش و سپاه و نیز دستگاه های نظامی آن زمان را می توانید از نزدیک مشاهده و در مورد آنها  بخوانید. چیزی که در اینجا از زمان اشغالباقی مانده دست خط عراقی ها در گوشه و کنار دیوارها است و یکی از آنها اینگونه نوشته شده است: "آمده ایم تا بمانیم"