header

منطقه گزوئیه

۰ ۹۸ ۰ ۰

10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان زرند


---

منطقه گزوئیه در روستایی به همین نام در شمال شهرستان زرند استان کرمان قرار دارد. این روستا از مهم ترین زیستگاه های پلنگ و یوزپلنگ ایرانی است و به واسطه وجود همین یوزپلنگ آسیایی شهرت جهانی پیدا کرده است. علت شهرت روستا جاده ای بود که قرار بود برای روستا احداث شود که از میان زیستگاه پلنگ ایرانی عبور میکرد.

منظقه گزوئیه دارای آب و هوای بسیار معتدل و عالی میباشد و از حیث زمین شناسی نیز بسیار منحصر به فرد و قابل وجه است بطوریکه دانشجویان رشته زمین شناسی را به این منطقه زیبا جذب میکنداین جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )