اردشیر بابکان، بنیان گذار سلسله ساسانی، شهرهای فراوانی را پایه گذاری کرد که ریواردشیر یکی از چند شهر بر پا شده توسط او بود که به طور خلاصه به ریشهر معروف شد؛ درواقع می توان گفت اردشیر بابکان شهر لیان (نام اولیه ریشهر در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره سوم پیش از میلاد مسیح) را دوباره زنده کرد.

ریشهر، شهر ساحلی و زیبایی است که مکان های دیدنی استان بوشهر به شمار می رود و در فاصله 8 کیلومتری از جنوب شهر بوشهر قرار دارد. طبق آثار و بقایای باستانی که توسط باستان شناسان و کاوشگران فرانسوی کشف شده پیشینه ریشهر به 2000 تا 3000 سال پیش از میلاد می رسد که در دوره ساسانیان توسط اردشیر بابکان این شهر فراموش شده دوباره رونق گرفت.

متاسفانه شهر ریشهر بدلیل قدمت بالایی که دارد هیچ آثاری از معماری و بنای آن زمان ( پیش از میلاد) یا حتی از دوره ساسانیان برجا نگذاشته است. در منابع مختلف آمده است ریشهر در دوره حکومت ساسانیان مهد علم و ادب دنیا بود؛ دانشمندان و نویسندگان کتاب ها و دست نوشته هایی با موضوعات مختلفی از جمله :پزشکی، ستاره شناسی، ادبی، مذهبی و... با خطی به نام گشتک می نوشتند.