منطقه زیبا و حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحش کوه آسیاب کوهبنان منطقه ای است بسیار خوش آب و هوا و کوهستانی همراه با دشت که بیشترین ارتفاع آن 3660 متر در کوه داودان است در پناهگاه حیات وحش کوه آسیاب از نظر طبیعت بسیار متفاوت و دشت ها ، کوه ها ، تپه ها را در بر میگیرد .

به دلیل آب و هوای مناسب در پناهگاه حیات وحش کوه آسیاب گونه های جانوری نظیر گونه باارزش کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، شغال، روباه، تشی، خرگوش وهمچنین پرندگانی مثل  کبک، تیهو، انواع کوکر، کبوتر وحشی، عقاب طلائی، سارگپه، شاهین، دلیجه در این منطقه زیست میکنند.