منطقه زیبا و حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحش زریاب منطقه ای است نیمه کوهستانی همراه با دشت که بیشترین ارتفاع آن 2400 متر در بن شصت و کمترین ارتفاع 1880 متر در دره رزک میباشد . پناهگاه حیات وحش زریاب از نظر طبیعت شامل دره ها ، کوه ها ، تپه ها میباشد . و در نواحی شمالی منطقه هوای بسیار گرم و خشک دارد و در مناطق مرکزی و جنوبی منطقه به دلیل کوهستانی بودن سرد وخشک میباشد.

از این جاذبه نزدیک دیدن بفرمایید : دهبکری کرمان

 

پناهگاه حیات وحش زریاب  از نظر پوشش جانوری دارای پستاندار باارزشی به نام خرس سیاه آسیایی میباشد که متاسفانه این گونه در حال انقراض است. همچنین در حدود 35 راس کل و بز و حدود 60 راس قوچ و میش در پناهگاه زریاب وجود دارد.