header

منطقه حفاظت شده جنگل خواجه

۰ ۱۷۸ ۰ ۰

106کیلومتری شهرستان کلات نادر


---

جنگل های پسته خواجه در مجاورت مرز ترکمنستان و در روستای چهچهه قرار دارند که به یکی از مناطق زیبای گردشگری تبدیل شده است. ارتفاع این درخت ها به یک تا 3 متر است و گاهی به 7 مترنیز می رسد. در این جنگل گورخر ترکمنی نیز یافت می شود که گاهی به این جنگل ها می آید و موسم جفت گیری به زادگاهش ترکمنستان باز می گردد. منابع آبی محدودی از جمله چند چشمه در این منطقه وجود دارد و پوشش گیاهی درختان انجیر و پسته است.

از جمله گونه های شاخص منطقه می توان آهو و قوچ و میش اوریال را نام برد. گونه های دیگر این منطقه: پلنگ،خرگوش، گراز، ...هستند.این جاذبه توسط حمیده یوسفی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده