منطقه زیبا و حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحش بيدوييه بردسیر منطقه ای است در استان کرمان که از سال 1375 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید. منطقه حفاظت شده بيدوييه از نظر طبیعت و پوشش گیاهی دارای یک رودخانه به نام کبوترخان و یک اب بندان است هم چنین از گیاهان منطقه میتوان درمنه ,‌ فرفيون ,‌ قيچ,‌ گز, گون, بنه,‌ بلوط,‌ آلبالو وحشي‌ و ارژن را نام برد که در حدود 260 گونه گیاهی تخمین زده میشود.

پناهگاه حیات وحش بيدوييه از نظر پوشش جانوری دارای گونه باارزش پلنگ و یزپلنگ آسیایی میباشد که متاسفانه این گونه در حال انقراض است. همچنین حیوانات دیگری مثل کل و بز ،هوبره ،گرگ ، زاغ بوم ، قوچ و میش ، کارکال و اهو ایرانی در این منطقه زندگی میکنند.