این جاذبه زیبا و دیدنی در شمالی ترین قسمت این شهرستان قرار گرفته و به گونه است که دل هر گردشگری را به خود جذب میکند  در این منطقه شامل ابشار ها و ابشارک های فراوان است و در ان محصولات فراوان کشت میشود و علاوه بر اینها دارای اب و هوای معتدل و کمی خنک است در این منطقه جای مناسب برای گردشگری و تفریح است اب خنک و گوارای این چشمه و ابشار ها و فضای متبوع شرایطی کاملا ایده ال را رقم زده است براس گردشگری در این منطقه که  هر ساله گردشگران زیادی را در خود جذب میکند.