header

مسجد حضرت رسول بم

۰ ۱۴۴ ۰ ۰

شهرستان بم _ بلوار لطف علی خان _ منطقه تاریخی ارگ بم


---

مسجد تاریخی رسول  در قسمت شرقی ارگ بم قرار گرفته است و مساحت مسجد در حدود 55 متر میباشد . مسجد رسول دارای یک شبستان و یک اتاق در مجاورت شبستان است و سقف شبستان مسجد از 4 عدد طاق گنبدی تشکیل شده است و در حال حاظر این بنا مخروبه میباشد.

نمیتوان تاریخ ساخت دقیق مسجد را بدست آورد ولی مورخان حدس میزنند که در قرن اول هجری ساخته شده است. تزئینات به کار رفته در دیوار قدیمی مسجد نمونه مشابهی در مسجد تاریخی دامغان دارد و به سبک ساسانی ساخته شده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )