یکی دیگر از بناهای مذهبی استان کرمانشاه مسجد حاج شهباز خان است .این بنای مقدس متعلق به زمان قاجار است  و در سال 1235ساخته شده است. بانی مسجد حاج شهباز خان کلهر و شش برادر او می باشد. این مسجد در چهار راه اجاق ،کوچه شهید داوودشهلایی قرار دارد.
مسجد دارای یک ورودی است. ورودی مسجد در ضلع شرقی این بنای تاریخی قرار دارد. برای ورود به این مسجد باید از زیر گذر تعبیه شده در خیابان مدرس عبور کرد. مسجد که صحنی مستطیلی شکل دارد ابعاد آن 22متر در 18 متر است که اخیرا نوسازی شده است. دورتا دور صحن حجره و مدرسه قرارگرفته است. حجره ها که به شکل قدیمی خود باقی مانده اند در ارتفاع 70سانتی متر از صحن قرار دارند. از ویژگی های دیگر این بنا ضلع جنوبی آن می باشد. شبستان که در این ضلع قرار داردمستطیلی شکل است و 12ستون سنگی دارد.این ستون ها بدنه ی مارپیچی شکل دارند. سر ستون آن ها به شکل مکعب هایی با ابعاد 90در 90سانتی متر که از کوچک به بزرگ مانند پله روی هم قرارگرفته اند. دیوارهای موجود در این شبستان  از ظاهر ساده ای برخوردارند. دیوارها آجرچینی شده و با بندکشی های سفید تزئین شده است. آزاره هایی که در این شبستان هست با پوششی از سنگ مرمر درارتفاعی 3متری از زمین قرارگرفته اند وکف این آزاره ها موازییک کاری شده است.
طاق های شبستان با تزئینات قاجاری روی این ستون ها قرار گرفته اند. این شبستان که دارای 20 گنبد کوچک است روی 3ردیف ستون 4تایی قرار گرفته اند.
از مهم ترین قسمت ضلع جنوبی محراب مسجد است که تزئینات آجری وکاشی کاری دارد.گنبدی که روی  این محراب قرار گرفته است به شکل عرقچینی زیبا سازی شده است.
این مسجد به خاطر قدمتی که در این شهر دارد درمیان مردم شهره است و هم اکنون هم در مراسمات مذهبی و تبلبغات مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه در توسعه ی این مسجد اثر گذار بوده است تاسیس یک ساختمان جدید با شیوه معماری مسجد النبی درکنار این بنا می باشد.برگزاری کلاس های آموزشی و حوزه ها این مکان مقدس را به یکی از فعال ترین مسجد ها تبدیل کرده است.