مسجد جامع گرگان یکی از مسجدهای قدیمی استان گلستان می باشد. این مسجد در دوره سلجوقیان به ساخت رسیده است . در کنار این مسجد بازار معروفی به نام نعلبندان وجود دارد. منارهای مسجد جامع گرگان به صورت کروی شکل که با آجرهای گلی ساخته شده اند. این مسجد از نظر ساختاری خیلی زیبا و باشکوه است . درهای ورودی این مسجد چوبی با معرمت کاریهای زیبای ساخته شده اند. 

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : آبشار باران کوه 

مسجد جامع  گرگان قدمتی چندین ساله دارد که قدمت آن به دوران قرن اول اسلام برمی گردد. دیوارهای داخلی مسجد از سنگهای زیبایی ساخته شده است ولی متاسفانه بخاطر نامناسب بودن آب هوای این منطقه دیوارهای بیرونی این مسجد دچار ترک خوردگی شده است. مسجد جامع گرگان در دل بازار گرگان قرار دارد. این مسجد تاریخی توسط معماران ترکمن بنا شده است.