مسجد جامع کرمانشاه یکی از آثار تاریخی دوره ی زندیه است. این مسجد درکرمانشاه درخیابان مدرس نرسیده به خیابان نواب قرار دارد. بانی این مسجد علی خان زنگنه است که در زمان حکومت علی مرادخان زند یعنی در سال 1196هجری قمری این مسجد را ساخته است. این مسجد که به چهل ستون شهره است در بافت قدیمی شهر قرار دارد و روی یک بنای قدیمی ترساخته شده است بخشی از شبستان ستون دار و هشتی ورودی و25 طاق از این بنای قدیمی به جا مانده است و هم اکنون هم می توان آثار به جا مانده از آن را مشاهده کرد آنچه منجر به گذاشتن نام چهل ستون روی این مسجد است وجود 25 طاق به جا مانده از بنای قدیمی است .
این بنای تاریخی در طول زمان دچار تغییراتی شده است گاها به دلیل جنگ یا بازسازی های انجام شده مسجد را به شکل امروزی در آورده است.
ورودی مسجد در ضلع شرقی است این ورودی با کاشی کاری ها و برج ساعتی تزئین شده است .در کنار ورودی سه کتیبه به یادگار مانده است این کتیبه ها مربوط به زمان ساخت بنا،خرید و فروش، وقف بنا در سال 1200هجری قمری است.
صحن مسجد که به طول 66/60متر در 48/4 متر است سنگ فرش شده است و دو ایوان زمستانه و تابستانه را که کاملا قرینه هستند را در خود جای داده است.در گوشه ی این حیاط پلکانی هست که برای رفتن به طبقه ی بالای بنا استفاده می شده .این بالاخانه برای تشکیل کلاس های درس درگذشته بوده است.
این مسجد تنها بنای به جا مانده از زمان آل بویه است و دو بار مورد مرمت واقع شده است .
 دراولین مرمت که پس از جنگ تحمیلی بوده است دومناره به این مسجد اضافه شد.وشبستان جدیدی بدون هیچ تزئینی در ضلع جنوبی ساخته شد. این شبستان دارای یک محراب کاشی کاری شده است. و نمای خارجی بنا با آجر و کاشی کاری پوشیده شد.همچنین بخشی از مسجد که در معرض خیابان بود تخریب شد و قسمت جدیدی برای آن ساخته شد.
درمرمت دوم که در سال های اخیر صورت گرفته صحن مسجد سنگ فرش شده و به بنای آن متریال های دیگری اضافه شد.