header

مسجد جامع رشتخوار

۰ ۱۱۶ ۰ ۰

رشتخوار‎ - بلوار نیایش


---

مسجد جامع رشتخوار در بیرون از شهرستان رشتخوار و در مناطق بیابانی شرقی این شهر قرار دارد. . آنچه از مسجد هم اکنون به یادگار مانده است شامل گنبدی میشود که از بیرون آن ساخته شده از خشت خام و پخته و در سمت جنوبی گنبد یک هلال با یک طاق بلند که احتمالا مربوط به شبستان تابستانی مسجد بوده است در حال فرو ریختن هنوز تصویری از یک بنا را به نمایش گذاشته است .

 مسافرانی که از جاده تربت حیدریه به طرف شهرستان خواف میروند عظمت این اثر تاریخی زیبا را در کناره راست جاده و چسبیده به کناره شرقی شهرستان رشتخوار میبینداین جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده