در چند سال قبل هنگامیکه  که کارگرهای مسلمان هندی و پاکستانی در پالایشگاه آبادان به فعالیت پرداخته بودند تصمیم گرفتند  مسجدی را برای خودشان ایجاد کنند که بتوانند در آن به راز و نیاز بپردازند .

اکثر مهاجران از اهالی شهر رانگون میانمار بودند که در آن زمان مستعمره هند بود به همین دلیل  مسجد را به نام مسجد جامع رانگونی ها نامگذاری کردند.

از ویژگی های خاص این مکان ، محراب منحصربفرد مسجد می باشد که به گونه ای ویژه طراحی شده است . شکل های زیبای هندسی و نقش های اسلیمی در هم تنیده شده با رنگ ها و نقوش مختلف نظر هر گردشگری را به طرف خود جلب میکند.