header

مزار شیخ امان قلی

۰ ۱۴۶ ۰ ۰

رشتخوار - روستای سنگان


---

آرامگاه شیخ امان قلی با فاصله نسبتا کمی ‌از روستای سنگان رشتخوار و در چند متری ضلع شمالی سنجان واقع شده است. شیخ امان قلی یکی از بزرگان و از عرفای والامقام زمان خویش بوده و از آن جا که توانسته است پیروزی نادرشاه را در حمله به هرات پیش بینی کند،  نادرشاه پس از بازگشت از جنگ و با خبر شدن از مرگش، دستور ساخت مزاری را برای او صادر می‌کند. مزار شیخ امان، بنایی است با نمای بیرونی  ۸ ضلعی که گنبد آن فرو ریخته است. ۸ ایوانچه با ابعاد متفاوت پیرامون بنا را فرا گرفته است. تزئینات این آرامگاه با استفاده از عناصر تزئینی آجرکاری آراسته شده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )