این بنا توسط حاج موسی قاجار ساخته و ایجاد شد ایشان در ساخت این مدرسه تلاش های زیادی کردند و عالمان به روز ان زمان را متقاعد کردند که در این مدرسه به تدریس بپردازند در این مدرسه حاج علا تدریس میکرده است در این بنا که مصالح اصلی ان از سنگ و گچ است یک بنایی محکم و با استحکام بوده که در چندین سال است باقی مانده و برای ان مشکلی پیش نیامده است در این مدرسه که شامل بر 10 اتاق است دانش اموزان و عالمان بزرگی  رشد کرده اند  و گفتنی است که میرزا فتح ا... که از عالمان ان روزگار بوده این بنا را مربوط به دوران ناصر الدین شاه میداند.