مجسمه هرکول کجاست

تندیس هرکول یکی از بناهای تاریخی استان کرمانشاه است.این تندیس دراستان کرمانشاه در کنار شاهراه شرقی در غرب جاده خراسان در محوطه بیستون قرار دارد.
مجسمه هرکول متعلق به دوران سلوکیان است که توسط یکی از فرماندهان آن زمان به نام امن کل ساخته شده است. این تندیس که 153سال قبل از میلاد ساخته شده است نماد قدرت ،شجاعت، و مردانگی در یونان است.

مجسمه هرکول یکی از آثار تاریخی استان کرمانشاه است.مجسمه هرکول متعلق به دوران سلوکیان است.


مجسمه هرکول بر دامنه سنگی کوهی به طول 20/2حجاری شده است.در این سنگ نگاره هرکول با موهای مجعد بر روی پوست شیر تکیه زده است. او با بدنی عریان به صورت نیم خیز به تصویر کشیده شده است. هرکول در حالی که دست راستش روی پای راستش قرار دارد و پای راستش روی پای چپش است در دست چپش پیاله ای است که تا نزدیکی صورتش گرفته است.
در پشت این اثر تاریخی سنگ نوشته یونانی  در 7 سطرمشاهده می شود.این سنگ نوشته به شکل یک معبد یونانی در ابعاد 33در 43سانتی متر است . در کنار این سنگ نوشته نقوش دیگری وجود دارد از جمله این نقوش درخت زیتون است که از شاخه های آن تیردان و کماندان آویزان شده است.در کنار درخت زیتون که نماد زندگی است  گرز مخروطی شکل گره داری نیز هست که این طرح حجاری شده برجستگی بیشتری نسبت به سایر این نقش ها دارد .
در پایین مجسمه هرکول شیری به طول 200سانتی متر حکاکی شده است آنچه در این تصویر قابل توجه است دم شیر است که  فقط طول این دم 114سانتی متر است.

مجسمه هرکول یکی از آثار تاریخی استان کرمانشاه است.مجسمه هرکول متعلق به دوران سلوکیان است.


مجسمه هرکول که ارزش بسیاری دارد چند بار مورد تعرض قرار گرفته است. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این تندیس سر این سازه را در موزه نگهداری می کنند و در قبال یک سر نمادین جایگذاری کرده اند. این مجسمه که هنگام راه سازی  توسط سرکارگرپروژه کشف شده است جزو منطقه ی حفاظت قرارگرفت.
اگرچه گذر زمان بر این سازه ی سنگی اثر گذاشته است ولی هنوز هم ظاهر اولویه آن حفظ شده است.