قلعه ارگ انار، مربوط به دوران ساسانی،می باشد کهاین بنا که در سال ۱۳۶۰ با یک تخریب ارزشی تخریب شده است مساحتی بالغ بر ۱۱ هزار متر مربع است،این بنادر دوران صفوی احیاء شده و همچنین قلعه در دوران پهلوی اول تخلیه و به حالت نیمه مخروبه رها شد.

با توجه به تصمیم مسئولین شهرستان انار که دست به تخریب بنا برای جلوگیری از فساد زده اند مطالعات حاصله از مخروبه های قلعه حاکی از آن است که  به احتمال زیاذ ساختمان قلعه بیش از ۲ طبقه بوده اند که طبقات بالایی در همان سال ۶۰ با لودر تخریب شده بود انبوه آوار و ارتفاع آنها در فضای ارگ نمایان است.مصالح به کار رفته در ارگ شامل گچبری هاو آجرکاری ها برای تزئینات استفاده شده است.ورودی اصلی بنا که در ضلع جنوبی عمارت قرار داشته و دربی قدیمی هم تا قبل از تخریب بر روی آن استوار بوده.قلعه ارگ انار با استفاده از خشت خام ساخته شده است که جهت مرمت آن از آجر نیز استفاده کرده اند.