header

قلعه ماد (عماد)

توضیحات

قلعه ماد از مهم ترین دژهای تاریخی خراسان رضوی است که در دره کارده واقع شده است این قلعه از زمان تیموریان تا زمان شاه عباس اول مورد استفاده بوده و برروی کوهی در شمال شرقی روستای آل قرار دارد.

در حوالی این قلعه سفال هایی از دوره تیموری و صفوی یافت شده و به نظر میرسد که در این قلعه محلی برای نگهداری آب و غذای سربازان وجود داشته است.

تنها از سمت شمال قلعه می توان به آن صعود کرد و از 3 سمت دیگر پرتگاه می باشد.

در دو کیلومتری روستا سد کارده قرار دارد و در نزدیکی روستا آبشاری فصلی موجود است که تنها در فروردین و اردیبهشت آب دارد و دارای چشم اندازی زیبا است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان رضوی روی نقشه