قلعه ماد از مهم ترین دژهای تاریخی خراسان رضوی است که در دره کارده واقع شده است این قلعه از زمان تیموریان تا زمان شاه عباس اول مورد استفاده بوده و برروی کوهی در شمال شرقی روستای آل قرار دارد.

در حوالی این قلعه سفال هایی از دوره تیموری و صفوی یافت شده و به نظر میرسد که در این قلعه محلی برای نگهداری آب و غذای سربازان وجود داشته است.

تنها از سمت شمال قلعه می توان به آن صعود کرد و از 3 سمت دیگر پرتگاه می باشد.

در دو کیلومتری روستا سد کارده قرار دارد و در نزدیکی روستا آبشاری فصلی موجود است که تنها در فروردین و اردیبهشت آب دارد و دارای چشم اندازی زیبا است.