قلعه‌سنگی ده‌حیدر انار که پیشینه ان به دوره تاریخی (پیش از اسلام) برمیگردد در جاده انار-شمش (حدود سه کیلومتر قبل از کاروانسرای شمش) قرار دارد.این در میان کویر قرار گرفته و در معرض فرسایش و تخریب است. نمونه این قلعه سنگی در استان کرمان وجود ندارد و تنها قلعه سنگی کرمان محسوب می شود.

متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی میراثفرهنگی و همچنین فرسایش های صورت گرفته بنای نام بورده روبه تخریب بوده همچنین این بنا هنوز به ثبت ملی نرسیده است.